Theatric, la música que no es música…

2023-2024 I De Mey I Cia Kalhua I Wettl I Cage I Zhiao

Philip Glass -minimalismo

Philip Glass

2022-2023 I Philip Glass I Anthony Fiumara

Música avanzada para jóvenes

2021-2022 I Edgar Varèse I John Cage I Keiko Abe

Percusiones CSMA I ENSEMBLE

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN

Jesús Torres

Le Monde

Le Figaro