CÁTEDRA PERCUSIONES I CSMA

11.11.2022 I Repertorio orquestal I audiciones

28.11.2022 I Iker Idoate I Daniel Mozas I Rioja Filarmonía

07.12.2022 I Sisco Aparici I Juanjo Llopico I Luis Azcona I Nueva música

2023 I Percusión 2.0 I contemporánea

17.01.2023 I  Marimba I técnicas y repertorio

15,16 y 17.03.2023 I gestual I performance I teatro I danza

2022-2023 I Carta Blanca I avanzada

Estamos aquí para trazar un futuro profesional